Viki

β­οΈπŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS πŸ”₯ 2020 πŸ”₯ πŸ‡°πŸ‡·β­οΈ WANTED CHANNELS


#527

If you’re talking about The Eternal Monarch, NX is also in Europe. I kind of doubt Viki will get a licence there, as well.


#528

I’m afraid Rugal and The Eternal King will not be licensed at Viki.
:woman_shrugging:


#529

https://www.soompi.com/article/1393915wpp/kim-min-jae-confirmed-to-star-in-new-sbs-drama-as-piano-prodigy


#530

@bozoli @marykarmelina

You’re right for here, but I meant Netflix. Till now in Germany no channel for Rugal, so I hope it may comes when the drama is finished :relieved:
And for the king we will see if we also get it and when :grinning:


#531

Yes, I also realized that nowadays shows on Norwegian NX either come once they have already finished running on Korean TV or they come with a two-week lag, probably to allow translations. I think there’s hope left.


#532

http://blog.asianwiki.com/korean-dramas/kim-rae-won-lee-da-hee-cast-in-tvn-drama-series-luca


#533

#534

Top Management is has Cha Eun from Astro in it, its supposed to be a somewhat bi drama. It ended in 2018.


#535

and .. ?_?


#536

Chill, Netty! She probably wanted to say, that Cha Eun is part of the cast for the webdrama Top Management and it may get a late license on Viki.


#537

Rugal will start on Netflix Germany on May, 25th. No on air schedule for The King: Eternal Monarch so far.


#538

Top Management is on Youtube but I think it would be nice to have on viki since he is an actor here


#539

https://www.soompi.com/article/1390805wpp/joo-ji-hoon-reported-to-join-jun-ji-hyun-in-new-drama-by-signal-writer-agency-responds


#540

#541

#542

#543

#544

#545

#546