Viki

οΈβ­πŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS 2023 πŸ‡°πŸ‡·οΈ WANTED CHANNELS


#144

https://www.soompi.com/article/1554839wpp/chae-jong-hyeop-confirmed-to-join-kim-so-hyun-in-new-romance-drama

Chae Jong Hyeop Confirmed To Join Kim So Hyun In New Romance Drama


#145

Thank you for the updates, @marykarmelina :heart_eyes::tulip::

Kang So-Ra and Jang Seung-Jo cast in ENA drama series β€œCan We Be Strangers” (literal title).
Scheduled for January 2023
https://asianwiki.com/Can_We_Be_Strangers
KSR%20300x198

Also -

Run Into You / Met You By Chance seems to be scheduled for January 2023
https://asianwiki.com/Run_Into_You


#146

#SeoJiHoon confirmed to lead a new OTT drama <#TheKingOfFortuneTelling> based on web novel <천재 μ—­μˆ μΈμ΄ λ˜μ—ˆλ‹€>, it’s a fantasy fortune-telling mystery drama that unravels the famous geography of the oriental fortune-telling.

https://www.soompi.com/article/1555199wpp/seo-ji-hoon-confirmed-to-star-in-new-fantasy-mystery-drama-about-a-fortune-teller


#147

#LeeYoungAe confirmed to lead the drama <#Maestra> which is adapted from French series <#Philharmonia>, about a female conductor with a secret delves into a mysterious incident in the orchestra and the story of approaching the truth surrounding her. Filming begin from 2023.

Traducir Tweet


Imagen


#148

** Red Velvet’s Yeri Confirmed To Star In Teen Thriller Drama**
https://www.soompi.com/article/1555229wpp/red-velvets-yeri-confirmed-to-star-in-teen-thriller-drama?fbclid=IwAR3DMatAg6xAnBhbT26qRA8mcOewJWKsITknapkqIoDG5lB7JAVDdJJldbg


#149

I saw the French original. It was pretty good.


#150


And new drama in January
Crash course in romance I think is the same that itta scandal https://www.soompi.com/article/1555511wpp/jeon-do-yeon-jung-kyung-ho-and-more-impress-with-chemistry-at-1st-script-reading-for-crash-course-in-romance
The season of kkok du also premiere on January 27
https://www.soompi.com/article/1555508wpp/kim-jung-hyun-and-im-soo-hyangs-upcoming-fantasy-drama-confirms-premiere-date-and-supporting-cast
Maybe Kang Ki Young leads I will go until the end. His first main character


#151

Kim Min Kyu, Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo confirmed for a new webtoon-based drama :partying_face:
Scheduled in the first half of 2023.
https://www.soompi.com/article/1555631wpp/kim-min-kyu-go-bo-gyeol-lee-jang-woo-and-more-confirmed-for-new-webtoon-based-drama


#152

New drama


#153

https://www.soompi.com/article/1556123wpp/hwang-minhyun-confirmed-for-kim-so-hyuns-new-mystery-romance-drama


#154

L and Mr. Hottie

https://www.soompi.com/article/1556343wpp/kim-myung-soo-and-choi-jin-hyuk-in-talks-for-upcoming-drama-about-accountants


#155


New drama Doctor Slump
https://www.soompi.com/article/1556522wpp/park-shin-hye-and-park-hyung-sik-in-talks-to-reunite-for-new-medical-drama


#156

Nam Ji Hyun In Talks For New Drama Reportedly Starring Choi Hyun Wook

https://www.soompi.com/article/1556550wpp/nam-ji-hyun-in-talks-for-new-drama-reportedly-starring-choi-hyun-wook?fbclid=IwAR3UkkVHQhA4DnfsO9rrRj8ytLjX4yNNdHVwPVbQWUyRdTwuquYC0V4i_M4


#157

#158

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)


#159

Poong, the Joseon Psychiatrist will be released on tvN on January 11, 2023.