Català_

Hi ha algún projecte on col·laborar fent de subtitulador d’Anglès a Català?

Hi ha manera de saber quin projectes tenen moderador Català?

1 Like

Ara ja soc moderador, si algú vol subtitular d’anglès a català feu “reply” o envieu-me un missatge.