Català_

Hi ha algún projecte on col·laborar fent de subtitulador d’Anglès a Català?

Hi ha manera de saber quin projectes tenen moderador Català?

1 Like