[Κ-DRAMA] Recruiting Greek subbers for Moonlight Drawn by Clouds[solved]

Τελικά η σειρά θα συνεχιστεί υπό τη διαχείριση της artemulita. Δεν κατάλαβα καλά τι μου είχε πει.

1 Like