Poszukiwani tłumacze

Szukam osób do pomocy w zakończeniu projektu. ■■■■■■ o zgłoszenia na Viki bezpośrednio nie tu. Mile widziane doświadczenie. Używanie deepl i GT zabronione.
Projekt o który chodzi to The Dance of the Storm | Watch with English Subtitles & More | Viki