Viki

β­οΈπŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS πŸ”₯ 2020 πŸ”₯ πŸ‡°πŸ‡·β­οΈ WANTED CHANNELS


#1081

If it is there then it’s a good bye for it :woman_shrugging:t2::expressionless:
Let me check for official confirmation​:eye::eyes:

Update: It’s official. :zipper_mouth_face::raising_hand_woman:t2:‍♀

I will update the list now


#1082

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tumblr_measbkMbLn1ryknq0o1_500

Hello everyone! :wink:
Most of us must be looking for upcoming 2020 Korean drama channels on Viki but they have not been created yet, so I think it should be a good idea to summarize them in a detailed LIST of channels we are dying to have on Viki in 2020.
Who knows? This list may be taken into consideration by Viki somehow :sunglasses:

::::::: Last Update: November 18th, 2020 :::::

THIS IS IT! The year is coming to an end so these might be the last licensed drama channels on Viki. See you next year :crossed_fingers::raising_hand_woman:t2:‍♀

2020

DECEMBER

 • Run On | 런온 (OCN)
  Confirmed Cast: Im Siwan, Shin Se Kyung, Sooyoung, Kang Tae Oh

 • City Couple’s Way of Love | λ„μ‹œλ‚¨λ…€μ˜ μ‚¬λž‘λ²• (Kakao TV)
  Confirmed cast: Ji Chang Wook, Kim Ji Woon

 • Blade of the Phantom Master | μ‹  암행어사 (KBS)
  Confirmed cast: Kim Myung Soo, Kwon Nara, Lee Yi Kyung, Lee Tae Hwan

 • If you cheat, you die | λ°”λžŒν”Όλ©΄ μ£½λŠ”λ‹€ (KBS)
  Confirmed cast: Jo Yeo Jeong, Go Joon, Yeonwoo, Kim Young Dae

 • Marriage Story | 결혼 이야기 (TV Chosun)
  Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

 • Hush | ν—ˆμ‰¬ (JTBC)
  Confirmed Cast: Yoona, Hwang Jung Min

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TBA: Airing Date To Be Announced

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • A Love So Beautiful (Korean Remake) | μΉ˜μ•„λ¬Έλ‹¨μˆœμ μ†Œλ―Έν˜Έ (Kakaotv )
  Confirmed Cast: Kim Yo Han, Yeo Hoe Hyun, So Yoo Yeon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1083

Hello Mam…
i am here to request you some chinese drama.i.e…
1-Beautiful time with you
2-Meeting you(2020)


#1084

Hello @swastichandra026_120 :raising_hand_woman:t2:‍♀
About Chinese dramas, you can post your request here:


Good luck :+1:


#1085

#CityCouplesWayofLove releases moving poster:
To air on December 8th
Cast: Ji Chang Wook and Kim Ji Won

https://t.co/Lj7FwSDFaT


#1088

Hello :raising_hand_woman:t2:‍♀
For Chinese titles you can post it here: [2019/2020] Wishlist for fan channels/licenses (C Dramas)


#1089

https://blog.asianwiki.com/korean-dramas/city-couples-way-of-love-my-lovely-camera-thief-to-stream-on-netflix


#1090

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tumblr_measbkMbLn1ryknq0o1_500

Hello everyone! :wink:
Most of us must be looking for upcoming 2020 Korean drama channels on Viki but they have not been created yet, so I think it should be a good idea to summarize them in a detailed LIST of channels we are dying to have on Viki in 2020.
Who knows? This list may be taken into consideration by Viki somehow :sunglasses:

::::::: Last Update: November 25th, 2020 :::::

THIS IS IT! The year is coming to an end so these might be the last licensed drama channels on Viki. See you next year :crossed_fingers::raising_hand_woman:t2:‍♀

2020

DECEMBER

 • Blade of the Phantom Master | μ‹  암행어사 (KBS)
  Confirmed cast: Kim Myung Soo, Kwon Nara, Lee Yi Kyung, Lee Tae Hwan

 • If you cheat, you die | λ°”λžŒν”Όλ©΄ μ£½λŠ”λ‹€ (KBS)
  Confirmed cast: Jo Yeo Jeong, Go Joon, Yeonwoo, Kim Young Dae

 • Marriage Story | 결혼 이야기 (TV Chosun)
  Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

 • Hush | ν—ˆμ‰¬ (JTBC)
  Confirmed Cast: Yoona, Hwang Jung Min

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TBA: Airing Date To Be Announced

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • A Love So Beautiful (Korean Remake) | μΉ˜μ•„λ¬Έλ‹¨μˆœμ μ†Œλ―Έν˜Έ (Kakaotv )
  Confirmed Cast: Kim Yo Han, Yeo Hoe Hyun, So Yoo Yeon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1091

New fan channel…


#1092

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tumblr_measbkMbLn1ryknq0o1_500

Hello everyone! :wink:
Most of us must be looking for upcoming 2020 Korean drama channels on Viki but they have not been created yet, so I think it should be a good idea to summarize them in a detailed LIST of channels we are dying to have on Viki in 2020.
Who knows? This list may be taken into consideration by Viki somehow :sunglasses:

::::::: Last Update: November 27th, 2020 :::::

THIS IS IT! The year is coming to an end so these might be the last licensed drama channels on Viki. See you next year :crossed_fingers::raising_hand_woman:t2:‍♀

2020

DECEMBER

 • Blade of the Phantom Master | μ‹  암행어사 (KBS)
  Confirmed cast: Kim Myung Soo, Kwon Nara, Lee Yi Kyung, Lee Tae Hwan

 • Marriage Story | 결혼 이야기 (TV Chosun)
  Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

 • Hush | ν—ˆμ‰¬ (JTBC)
  Confirmed Cast: Yoona, Hwang Jung Min

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TBA: Airing Date To Be Announced

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 • A Love So Beautiful (Korean Remake) | μΉ˜μ•„λ¬Έλ‹¨μˆœμ μ†Œλ―Έν˜Έ (Kakaotv )
  Confirmed Cast: Kim Yo Han, Yeo Hoe Hyun, So Yoo Yeon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1094

https://www.instagram.com/p/CIF0LIPh6VD


According to Netflix Indonesia & MyDramaList, β€œA Love So Beautiful” will be on Netflix.


#1095

Oh no another drama I was expecting to watch here :confounded::expressionless:
Anyway, we will have to let it go. And I guess we can watch it elsewhere :raising_hand_woman:t2:‍♀ :woman_shrugging:t2:


#1096

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

tumblr_measbkMbLn1ryknq0o1_500

Hello everyone! :wink:
Most of us must be looking for upcoming 2020 Korean drama channels on Viki but they have not been created yet, so I think it should be a good idea to summarize them in a detailed LIST of channels we are dying to have on Viki in 2020.
Who knows? This list may be taken into consideration by Viki somehow :sunglasses:

::::::: Last Update: December 2, 2020 :::::

THIS IS IT! The year is coming to an end so these might be the last licensed drama channels on Viki. See you next year :crossed_fingers::raising_hand_woman:t2:‍♀

2020

DECEMBER

 • Blade of the Phantom Master | μ‹  암행어사 (KBS)
  Confirmed cast: Kim Myung Soo, Kwon Nara, Lee Yi Kyung, Lee Tae Hwan

 • Marriage Lyrics Divorce Composition | 결혼 이야기 (TV Chosun)
  Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1097

I guess this post is coming to and end soon… :woman_shrugging:t2:
No more kdrama licensed for 2020? :thinking:
Everything seems so quiet…

Anyway, see you at Upcoming Kdramas 2021 for more news and updates :raising_hand_woman:t2:‍♀


#1098

Thank you for hosting this thread, @marykarmelina


#1099

Many thanks for all your work and efforts! I really appreciate this annual thread :smiling_face_with_three_hearts:


#1100

I am a rather silent reader, but I would like to thank you for all your work and efforts! I really enjoy this annual review.


#1101

Okay. This year is officially over.
No more new licensed kdramas. Good bye 2020 :raising_hand_woman:t2:‍♀
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DECEMBER

 • Marriage Lyrics Divorce Composition | 결혼 이야기 (TV Chosun)
  Confirmed Cast: Sung Hoon, Lee Tae Kon

REQUEST THE LICENSE FOR YOUR FAVORITE UPCOMING DRAMA
HERE: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713


#1102

@marykarmelina Thank you so much for upkeeping this thread for 2 years! I’m sure everyone is extremely appreciative of the updates here. :raised_hands:

Excited for what’s coming at πŸŒŸπŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS 2021πŸ‡°πŸ‡· : WANTED CHANNELS!


closed #1103