Viki

οΈβ­πŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS 2023 πŸ‡°πŸ‡·οΈ WANTED CHANNELS


#62

#63

JTBC drama <#KingTheLand> reportedly will be directed by #ReflectionOfYou’s director Lim Hyun-wook. Filming to begin from mid September. #LeeJunho #LimYoona


Image


#64

#YooInSoo reportedly cast for JTBC drama <#BadMother> along with #RaMiRan #LeeDoHyun and #AhnEunJin. Broadcast in 2023.

Broadcast in 2023.


Image


#65

#AhnDongGu reportedly cast for tvN drama <#SeeYouinMy19thLife>, he will act as Ha Do-yoon who is #AhnBoHyun’s secretary and childhood friend, will be acting with #HaYoonKyeong. Broadcast in 2023. #ShinHyeSun

Broadcast in 2023. #ShinHyeSun


Image


#66

Rookie #WooHyunJin confirmed cast for tvN drama <#TaleOfTheNineTailed1938>, she will act as Yeo-hyun who is a mermaid with a beautiful voice.

Broadcast in 2023.

#LeeDongWook #KimSoYeon #KimBum


#67

SBS upcoming drama <#ThePoliceStationNextToTheFireStation> season 1 confirmed to premiere on November 11, and season 2 will broadcast in 2nd half of 2023.

#KimRaeWon #SonHoJun #GongSeungYeon


#68

Thanks so much! Sure hope Viki can get this one for us.


#69

#LeeSunKyun and #MoonChaeWon officially confirmed cast for SBS drama <#LawMoney>, a thrilling revenge drama about our story of fighting without hesitation with everything to confront the cartel of β€œMoney,” which is in collusion with the β€œLaw”. Broadcast in 1st half of 2023.


#70

SungHoon confirmed to lead a new comic-based drama <#HeartIsBeating> about the bromance of rough men, he will act as Kang Woo-joo who is the CEO of Taebong Construction and was the troubleshooter of the violent organization Sanhopa.


Imagen

https://www.soompi.com/article/1544042wpp/sung-hoon-confirmed-to-star-in-new-action-noir-drama


#71

Ju Ji-Hoon & Han Hyo-Joo cast in drama β€œDominant Species”

Also cast for major supporting character roles in the drama series are Lee Hee-Jun, Lee Mu-Saeng, & Park Ji-Yeon.

Source & Synopsis: https://blog.asianwiki.com/korean-dramas/ju-ji-hoon-han-hyo-joo-cast-in-drama-dominant-species


#72

#73

https://www.allkpop.com/article/2022/09/fans-rediscover-cha-eun-woo-park-gyu-youngs-chemistry-after-drama-casting-announcement

Fans rediscover Cha Eun Woo & Park Gyu Young’s chemistry after drama casting announcement


#74

@vikicommunity
We better secure the license of Dr Romantic 3 since we already have 2 and 1
#HanSukKyu #AhnHyoSeop and #LeeSungKyung confirmed to join the cast of SBS drama <#DrRomantic3>, it’s expected to broadcast in 1st half of 2023.

https://www.kukinews.com/newsView/kuk202209150063

images%20(1)~2


#75

#YoonBak reportedly cast for tvN drama <#BeneficialFraud> along with #ChunWooHee and #KimDongWook.

Broadcast in 2023.


#76

#KimJuHun reportedly to rejoin the cast of SBS drama <#DrRomantic3>, he played the new director of Doldam Hospital Park Min-guk in S2. Broadcast in 2023. #HanSukKyu #AhnHyoSeop #LeeSungKyung


#77

#LeeHyunWoo confirmed cast for drama <#AGoodDayToBeADog>, he will act as Lee Bo-gyeom who is #ChaEunWoo’s close colleague. #ParkGyuYoung


#78

#GoKyungPyo reportedly to lead a new JTBC drama <#NoSecret>, a freelance announcer’s rampage variety show of announcer Song Ki-baek, whose controlled perfection is all about his life, suddenly can’t lie due to an accident that happened one day.


#79

Kim Tae-Ri, Oh Jung-Se, & Hong Kyung cast in SBS drama β€œDemon”


Kim Tae-Ri, Oh Jung-Se, & Hong Kyung are cast in SBS drama series β€œDemon” (working & literal title). The occult mystery-thriller themed drama series is scripted by Kim Eun-Hee (β€œKingdomβ€œ) and directed by Lee Jung-Lim (β€œVIPβ€œ).
Title Request Form: https://support.viki.com/hc/en-us/articles/360034633713-Request-a-TV-Show-or-Movie


#80

#HwangMinHyun and #KimSoHyun reportedly to lead new drama <#UselessLie> which tells a story of a woman, who has the ability to hear lies, and a man who refuses to lie. Directed by #LoveInContract #MyRoommateIsAGumiho’s director Nam Sung-woo.


#81

#GoWonHee reportedly to join the cast of JTBC drama <#KingTheLand>, she will act as #LimYoona’s friend Na Pyeong-hwa who is a flight attendant with everything but the trick. Broadcast in 1st half of 2023. #LeeJunho #AhnSeHa #KimJaeWon