Viki

οΈβ­πŸ‡°πŸ‡· Upcoming K-DRAMAS 2023 πŸ‡°πŸ‡·οΈ WANTED CHANNELS


#82

https://www.soompi.com/article/1546305wpp/park-gyu-young-to-star-opposite-astros-cha-eun-woo-in-new-romance-drama

Park Gyu Young To Star Opposite ASTRO’s Cha Eun Woo In New Romance Drama


#83

https://www.soompi.com/article/1546239wpp/kim-sejeong-in-talks-to-star-in-the-uncanny-counter-season-2

Kim Sejeong In Talks To Star In β€œThe Uncanny Counter” Season 2


#84

New possible leads of HAN RIVER
https://www.soompi.com/article/1546789wpp/lee-sang-yi-and-bae-da-bin-confirmed-for-drama-kwon-sang-woo-is-in-talks-for


#85

https://www.soompi.com/article/1546743wpp/kim-jung-hyun-and-im-soo-hyang-confirmed-to-star-in-new-fantasy-romance-drama

Kim Jung Hyun And Im Soo Hyang Confirmed To Star In New Fantasy Romance Drama


#86

Update on cast and planning to broadcast first half of 2023. (Soompi Sep 26, 2022)
https://www.soompi.com/article/1546911wpp/lee-junho-and-yoonas-upcoming-drama-confirms-supporting-cast-and-broadcast-plans


#87

MONSTA X’s Hyungwon, Lee Shin Young, And More Confirmed To Join EXO’s Xiumin In Upcoming Drama
https://www.soompi.com/article/1546948wpp/monsta-xs-hyungwon-lee-shin-young-and-more-confirmed-to-join-exos-xiumin-in-upcoming-drama


#88

On D+.


#89

https://www.soompi.com/article/1546927wpp/kim-so-hyun-confirmed-to-star-in-new-webtoon-based-drama

#KimSoHyun confirmed to lead webtoon-based drama <#IsItFate?>, depicts the story of young people who accidentally meet their first love 10 years ago and find true love and dreams. Kim acts Lee Hong-joo who is an animation producer who is afraid of love due to wounds of past love.

Image


#90

#LeeDongWook reportedly to lead a new drama <#GoodMan>, depicts Seok-cheol, the eldest grandson of the three generations of gangsters, to protect his family, work, and love with laughter and tears.

Written by #YunasStreet’s scriptwriter.

Filming to begin from the early of 2023.


#91

#ParkHoon confirmed cast for SBS drama <#LawMoney>, he will act as a chief prosecutor Hwang Ki-seok who has excellent ability to solve in his own way whatever case is given to him.

Broadcast in 1st half of 2023.

#LeeSunKyun #MoonChaeWon


#92

#93

#94

#95

https://www.soompi.com/article/1546227wpp/jung-woo-sung-confirmed-to-star-in-his-first-drama-in-10-years-with-shin-hyun-been


#96

#ChoiHyunWook reportedly to lead a new tvN drama <#ShiningWatermelon>, the story of a mysterious coda boy made a time slip through a suspicious instrument store, meets and builds friendship w/ his father there, and falls in love with a mysterious girl. #ChicagoTypewriter’s writer


#97