Vietnamese Subbers Needed / Cần Người Dịch

Nhóm của mình đang cần người làm phụ đề cho 1 bộ phim lẻ của Indonesia. Phim tình cảm hài rất dễ thương. Bạn nào giúp được thì PM cho mình nhé.

Mình cảm ơn.


We’re looking for Vietnamese subbers for a cute comedy movie from Indonesia. PM me if you’re interested.

Thanks.